Všeobecné podmínky

1.OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Před nákupem v internetovém obchodě kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Všeobecné obchodní podmínky budou kupujícímu doručeny v rámci potvrzovacího procesu jako příloha e-mailu potvrzujícího uzavření kupní smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou uživatelům služby kdykoli přístupné takovým způsobem, aby bylo možné je ukládat, opakovaně používat a kopírovat. Obsah www.lisca.com a všech jeho verzí je majetkem společností LISCA d.o.o. ("Lisca") d.o.o): Lisca d.o.o. se sídlem Prešernova 4, 8290 Sevnica, Slovinsko; tel.: +386 7 81 64 100; e-mail: [email protected]; registrační číslo: 5037395000; daňové číslo: SI66676177 (společnost je plátcem DPH); zapsané: Okresní soud Krško, vložka 2015/31141.

 

Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Lisca d.o.o. si vyhrazuje právo, že znění podmínek může jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

 

 

2.OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Lisca d.o.o. nepřebírá odpovědnost za možné následky používání webových stránek Lisca.com a obsahu na těchto stránkách. Lisca d.o.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah webových stránek bez předchozího upozornění a nepřebírá odpovědnost za případné následky vyplývající z těchto změn.

 

Lisca d.o.o. se snaží prezentovat co nejpřesnější a nejaktuálnější informace, avšak nevylučuje případné chyby na stránkách Lisca.com týkající se cen, dodacích lhůt, popisků výrobků apod. a nepřebírá za ně žádnou finanční ani jinou odpovědnost. Zákazník, který koupil zboží v internetovém obchodě Lisca.com, má právo na vrácení zboží či reklamaci. Fotografie výrobků jsou symbolické a je možné, že nereflektují skutečný stav (barva, materiály apod.).

 

Lisca d.o.o.ma možnost odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží) Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu. V internetovém obchodě Lisca je nákup určen výhradně pro fyzické osoby.

 

Vyhrazujeme si právo deaktivovat webové stránky nebo zakázat přístup k nim z důvodu technických nebo jiných problémů a údržby, což také znamená zakázání nebo bránění používání internetového obchodu. V případě technických problémů na webových stránkách si vyhrazujeme právo zrušit objednávky, které byly ovlivněny technickou závadou. V případě zrušení objednávky budeme zákazníka co nejdříve informovat a informovat ho o dalších krocích. Kupující je povinen sám zajistit odpovídající ochranu zařízení (antivirový program apod.) před přístupem a používáním webové stránky. Kupující je povinen zajistit odpovídající bezpečnost a důvěrnost těch informací, které slouží k přihlášení na webovou stránku (e-mailová adresa, heslo).

 

 

3. OMEZENÉ PRÁVO POUŽITÍ

 

Návštěvníci mohou obsah webových stránek Lisca.com používat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Obsah je autorsky chráněný. Jakékoli jiné použití, kopírování, zveřejnění a distribuce obsahu webových stránek či jejich částí je bez povolení Lisca d.o.o. zakázána.

 

4. OBJEDNAVKY

 

Objednávka v internetovém obchodě Lisca.com je platná od chvíle, kdy uživatel obdrží automatickou elektronickou zprávu. Tato elektronická zpráva není potvrzením o tom, že je výrobek na skladě nebo že začalo být vyřizováno doručení. Objednávka bude potvrzena nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky, a to novým oznámením o potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není na skladě nebo objednávku není možné vyřídit z jiných důvodů, bude uživatel informován e-mailem. Lisca d.o.o. bude potvrzené objednávky považovat za platné. V případě chyby může zákazník objednávku bezplatně zrušit, dokud nedostane elektronickou zprávu, že je objednávka potvrzena.

Lisca d.o.o. může objednávku odmítnout, pokud zjistí, že došlo ke zneužití webových stránek Lisca.com. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a že na ně byl výslovně upozorněn. Smlouva o nákupu zůstane uložená v Lisca d.o.o., zákazník k ní má kdykoli přístup prostřednictvím svého účtu v internetovém obchodě.

 

 

5. ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Veškeré spotřebitelské spory jsou řešeny vzájemnou dohodou, není-le takové řešení možné je ve sporech příslušný Okresní soud v Kršku. Společnost Lisca d.o.o. neuznává v souladu s právními normami žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako příslušného k řešení spotřebitelského sporu, který by spotřebitel mohl zahájit podle zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

 

Lisca d.o.o. zveřejňuje na svých webových stránkách elektronický odkaz na online platformu pro řešení spotřebitelských sporů (SRPS).Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 

NÁHRADY

 

1.Odstopení od smlouvy-písemným sdílením

 

Zákazník má právo společnosti Lisca d.o.o. do 14 dnů v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku písemně oznámit, že odstupuje od smlouvy, a to na e-mail [email protected]

 

Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy začne plynout následujícího dne od přijetí/doručení objednaného zboží. V elektronické zprávě o odstoupení od smlouvy musíte uvést důvod, proč od smlouvy odstupujete (s vaším jménem a datem převzetí zboží) nebo vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy, který najdete zde.

 

2. Vrácení zboží

 

Pokud zákazník zboží již převzal a od smlouvy odstoupí, musí převzaté zboží bez zbytečných průtahů a nejpozději do 14 dnů vrátit společnosti po písemně odevzdané zprávě podle odstavce.

Vrácení zaplacené částky, včetně výdajů za doručení (kromě dodatečných výdajů z důvodu výběru způsobu doručení, které není cenově nejvýhodnější standardně nabízenou formou doručení), společnost uskuteční okamžitě, případně nejpozději do 14 dnů od přijetí odstoupení od smlouvy stejným způsobem platby, jaký použil zákazník. Zákazník může vyžadovat ve formuláři pro vrácení zboží použití jiného způsobu platby. V případě vrácení zboží za něj zákazník v žádném případě nenese žádné výdaje.

 

Ke zboží, které si přejete vrátit, musíte přiložit kopii původního účtu a vyplněný formulář pro vrácení zboží, který najdete zde.

 

Zboží s kopií účtu a formulářem pošlete nejpozději 14 dní po písemně zaslané zprávě společnosti Lisca d.o.o. Adresa společnosti pro vrácení zboží poštou: Lisca Moda s.r.o., Holečkova 31/103, Praha 5 – s poznámkou internetový prodej.

 

Při vrácení musí být zboží nepoužité, nepoškozené, ve stejném množství a původním obalu. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Vrácené zboží nelze poslat na dobírku. Výrobky s potiskem nebo s výšivkou nelze vrátit nebo vyměnit, jelikož jde o zboží, které bylo vyrobeno na přání zákazníka a přizpůsobeno jeho osobním potřebám.

 

 

3. REKLAMACE zásilky

 

Lisca d.o.o. odpovídá za vadné zboží (vady definované v posledním odstavci) zakoupené v internetovém obchodě Lisca.com. Zákazník oznámí reklamaci na e-mailovou adresu [email protected]. Zákazník musí ve zprávě o chybě podrobně popsat chybu a umožnit prodejci, aby věc prohlédl. Prosíme zákazníky, aby vyplnili reklamační formulář, který naleznou zde, a vyplněný ho přiložili ke zboží. Také je nutné přiložit kopii původního účtu. Zboží s kopií účtu a formulářem zašlete nejpozději do 14 dnů po písemně odevzdané zprávě společnosti Lisca d.o.o.

Lisca d.o.o. nejpozději do 8 pracovních dní od písemné zprávy od zákazníka potvrdí příjem reklamace a zašle též písemnou odpověď k řešení reklamačního požadavku.

O reklamaci z důvodu vadného zboží nás můžete informovat do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada odhalena. Lisca d.o.o. neodpovídá za vady na zboží, které budou odhaleny po uplynutí dvou let od převzetí zboží.

 

Definice vadného zboží:

 

1. Pokud zboží nemá vlastnosti, které jsou potřebné pro jeho normální používání či fungování;

2. Pokud zboží nemá vlastnosti potřebné pro speciální použití, kvůli nimž ho zákazník kupuje, a které byly prodejci známy nebo mu měly být známy;

3. Pokud zboží nemá vlastnosti a přednosti, které byly explicitně či implicitně smluveny či definovány;

4. Pokud prodejce vydal zboží, která neodpovídá vzoru či modelu, kromě případu, kdy byl vzor či model ukázán pouze na základě oznámení.

 

 

DORUČENÍ

 

Doručení probíhá prostřednictvím DPD (kurýrní a zásilková služba) a jejích smluvních partnerů. Tabulka níže uvádí, která doručovací služba doručuje výrobky koupené v internetovém obchodě Lisca.com v konkrétních zemích.

Upozornění pro zákazníky ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie: zákazníci jsou povinni uhradit všechny náklady spojené s proclením dovezeného zboží, včetně všech poplatků spojených s dovozem podle platné legislativy cílového státu, na což jsou výslovně upozorněni během nákupu.

Lisca d.o.o. nepřebírá odpovědnost za případná zpoždění ze strany doručovatele. Ceník doručení může Lisca d.o.o. kdykoli změnit. Lisca d.o.o. může také zvolit jinou doručovací službu, pokud tak bude objednávka vyřízena rychleji. Termín doručení zboží je 4-10 pracovních dní.

 

 

PLATEBNÍ METODY

 

Zákaznici ve všech ostatních státech mají k dispozici:

- platba platební kartou – Platba kartou Visa, Mastercard

- prostřednictvím bezpečnostního systému pro internetové platby PayPal 

 

Platební karta zákazníka provede rezervaci finančních prostředků v okamžiku zadání objednávky. Finanční prostředky budou uhrazeny, jakmile bude potvrzena skutečna dostupnost objednaných produktů ve skladu a objednávka bude předána ke zpracování.

 

Platba platebními kartami se provádí prostřednictvím zabezpečeného online platebního systému WSPay- platby jsou prováděny v reálnem čase kreditními a debetními kartami a dalšími platebními metodami. WSPay poskytuje zákazníkovi bezpečný vstup a přenos zadaných informací o kartě, což je potvrzeno certifikátem PCI DSS, který WSPay vlastni. WSPay používá 256bitový šifrovací certifikát SSL a kryptografický protokol TLS 1.2 jako nejvyšší úroveň ochrany dat.

 

Do zaplacení celé částky zůstanou vybrané položky majetkem Lisca d.o.o.

 

Všechny uvedené ceny jsou ve CZK včetně DPH.

Vstupte do světa spodního prádla a plavek

Prozradíme vám tajemství.

Při prvním přihlášení k odběru našich e-novinek obdržíte kupón s 10% slevou, který můžete uplatnit při nákupu v internetovém obchodě.

Registrací nám umožňujete zasílat vám týdenní e-novinky, které vás informují o novinkách a akcích. Nebojte se, vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí. Z odběru se také můžete kdykoli odhlásit.

 

Vaše Lisca

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU E-NOVINKY
© 2023 Lisca. Všechna práva vyhrazena.