Zásady ochrany osobních údajůy

Jaké údaje shromažďujeme?

Lisca d.o.o. shromažďuje následující osobní údaje pro účely obchodování: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, zašifrované heslo a další údaje, které uživatelé zadají do formuláře na webových stránkách lisca.com. Lisca nenese odpovědnost za pravdivost údajů zadaných uživatelem.

Pro zajištění bezpečnosti a prokazatelnosti jsou shromažďovány také IP adresy, z nichž se vstupuje na webové stránky. Každému uživateli je na začátku návštěvy přidělena cookie pro danou relaci pro identifikaci a sledování nákupního košíku. Lisca d.o.o. může na počítač uživatele ukládat i jiné cookies, jako jsou identifikační číslo uživatele v zašifrované podobě (pro rozpoznání uživatele při následující návštěvě) a cookies systému Google Analytics (analýza návštěvnosti webových stránek).
Cookies pro danou relaci se do paměti serveru ukládají pouze po dobu trvání návštěvy a jsou vymazány po jedné hodině neaktivity, trvalé cookies se ukládají na počítači uživatele po dobu dvou let, a poté se deaktivují.

Zkontrolujte seznam používaných COOKIES.

Způsob a účel zpracování osobních údajů

Používáním webových stránek Lisca.com uživatel souhlasí s momentálně platnými předpisy a všeobecnými podmínkami zveřejněnými na těchto webových stránkách. Zde může uživatel pravidelně sledovat případné změny všeobecných podmínek a předpisů a tím pádem i způsob a účel zpracování shromážděných osobních údajů.

Lisca d.o.o. coby správce údajů může tyto údaje v anonymní podobě použít pro účely statistických analýz. Údaje o uživatelích nebude Lisca d.o.o. v žádném případě předávat nepovolaným osobám.

Přihlášení k odběru newsletteru:

Uživatelé se mohou přihlásit k odběru newsletteru, v němž je bude Lisca až do odvolání informovat o novinkách v nabídce na internetu a dalších prodejních místech, o marketingových aktivitách a jiných akčních nabídkách. Přihlášením k odběru newsletteru se uživatel zapíše do seznamu příjemců newsletteru, jenž je zároveň databází příjemců výhod, které Lisca nabízí svým uživatelům (slevy za věrnost, měsíční soutěžní hra, …). Pro přihlášení k odběru newsletteru shromažďuje Lisca d.o.o. následující údaje: e-mail, IP, a v případě, že se uživatel přihlásí jako registrovaný člen, tak i jméno a příjmení, adresu, telefon a datum narození.

Po odeslání formuláře se svou e-mailovou adresou uživatel na uvedený e-mail obdrží potvrzující zprávu – jejím potvrzením je až do odvolání přihlášen k odebírání newsletteru Lisca (tzv. opt-in schválení). Kdykoli může písemně nebo kliknutím na tlačítko Odhlášení v newsletteru požádat o to, aby správce osobních údajů trvale nebo dočasně přestal používat jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu. Požadavku bude vyhověno do 15 dnů ode dne přijetí požadavku, jak předepisuje zákon. Uživatel může vyžadovat i přenos údajů nebo seznámení se s údaji. Uživatel Lisca d.o.o. se zavazuje, že bude údaje pečlivě chránit v souladu s legislativou, která upravuje ochranu osobních údajů.
Lisca d.o.o. odesílá newsletter prostřednictvím webové aplikace MailChimp.

Účast v soutěžních hrách:

Zpracování údajů shromážděných na základě účasti v soutěžních hrách, upravují předpisy o soutěžních hrách

Registrace uživatele:

V internetovém obchodě Lisca.com se může každý přihlásit jako registrovaný uživatel. Obsah internetového obchodu je přístupný i anonymním neregistrovaným uživatelům (hostům). Registrovaní uživatelé v průběhu registrace poskytují požadované údaje. Každý registrovaný uživatel obdrží své uživatelské jméno a heslo, které je tajné. Uživatel je povinen zajistit, že bude své uživatelské jméno a heslo používat výhradně on sám, resp. jím pověřená osoba. Každý uživatel sám odpovídá za obsah, který vyplní na webových stránkách Lisca.com. Koncovým zákazníkem je v internetovém obchodě Lisca.com výhradně ten registrovaný uživatel nebo neregistrovaný uživatel (host), který nakupuje zboží pro osobní účely nebo neziskovou činnost. Na webových stránkách Lisca.com je zákazník výhradně fyzická osoba.

V případě, že se uživatel zaregistruje, bude společnost Lisca d.o.o. vyplněné údaje až do odvolání využívat pro zpracování objednávky uživatele, přípravu ještě relevantnějších nabídek, a pro marketingové analýzy, které napomohou vylepšení prodejního procesu. Údaje budou moci být použity i pro opakovaný marketing. Registrace uživateli usnadní sledování historie nákupů a zkrátí nákupní proces. Společnost Lisca d.o.o. údaje shromažďuje až do odvolání nebo odhlášení, a v souladu se slovinskou legislativou. Uživatel se může kdykoli písemně odhlásit pomocí e-mailu zaslaného na adresu [email protected], nebo kliknutím na tlačítko Vymazat účet. V případě, že si uživatel přeje vymazat svůj uživatelský účet, musí e-mailová zpráva obsahovat následující údaje: v předmětu e-mailu musí být napsáno Zrušení uživatelského účtu; v obsahu zprávy musí být uvedeno jméno a příjmení uživatele, adresa a e-mail, pomocí něhož se uživatel registroval; zpráva musí být odeslána z e-mailové adresy, s níž je uživatel přihlášen jako registrovaný člen.

Nakupování jako host:

V případě, že uživatel provede objednávku jako host, použije společnost Lisca d.o.o. vyplněné údaje pro zpracování odeslané objednávky. Lisca d.o.o. coby plátce daně musí v souladu s článkem 86 ZDDV zajistit uchovávání účtenek souvisejících s dodávkou zboží nebo služeb na území Slovinska po dobu alespoň 10 let od uplynutí roku, k němuž se účtenky vztahují – tím pádem jsou uchovávány i údaje, které jsou součástí účtenky

Kontaktní formuláře a zprostředkování e-mailů

Uživatel může odeslat specifické dotazy na společnost Lisca d.o.o. i prostřednictvím kontaktních formulářů nebo e-mailů zveřejněných na webových stránkách, a svěřit tak správci uvedené údaje. Ty budou použity k vyřešení dotazu uživatele. E-maily uvedené na webových stránkách nejsou osobní, ale firemní e-maily. Nejsou tedy vázány na jednu fyzickou osobu, ale údaje poskytnuté tímto způsobem tak mohou zpracovávat různé osoby – za účelem rychlého a efektivního vyřešení dotazu uživatele. Odesláním e-mailu prostřednictvím webového formuláře nebo na adresu uvedenou na těchto webových stránkách uživatel souhlasí se všeobecnými podmínkami užívání webových stránek Lisca.com.

Práva uživatele

Uživatel může kdykoli poprosit o seznámení se s osobními údaji, které správce zpracovává, o jejich omezení, vymazání, opravu nebo o přenos údajů. Jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů na webových stránkách Lisca.com můžete směřovat i na e-mailovou adresu [email protected].

Jak zajišťujeme bezpečnost údajů

Údaje, které uživatel zprostředkuje prostřednictvím formulářů na webových stránkách Lisca.com nebo jiným způsobem (prostřednictvím e-mailu, telefonu apod.), jsou důvěrné a budou zpracovávány v souladu se slovinskou legislativou. Osobní údaje bude Lisca chránit a zabraňovat jejich zneužití. Osobní údaje budou použity pouze k účelům, k nimž dal uživatel svůj souhlas. Přístup k osobním údajům mají výhradně povolané osoby ze strany Lisca d.o.o. (zaměstnanci, smluvní partneři) s uživatelským jménem a heslem. Za ochranu osobních údajů je zodpovědný i sám uživatel tím, že se postará o bezpečnost svého uživatelského jména a hesla.

Lisca d.o.o. používá pro přenos všech údajů uživatele technologii SSL, která se stará o koordinaci všech informací odeslaných spolu s objednávkou. Údaje o platební kartě, které uživatel zadává v případě výběru tohoto způsobu platby, jsou v zakódované podobě přeneseny z počítače uživatele přímo do autorizačního serveru banky.

Zprostředkování údajů pověřeným partnerům

Údaje, které uživatel svěří správci, jsou důvěrné. Lisca d.o.o. je neposkytuje žádným nepovolaným třetím osobám. Osobní údaje však může poskytnout důvěryhodným partnerům nebo ze zákonné povinnosti, v souladu s platným Zákonem o ochraně osobních údajů. Údaje mohou být zprostředkovány:

  1. dceřiným společnostem z důvodu zpracování objednávek zákazníků vázaných na dotyčnou dceřinou společnost;
  2. společnostem zabývajícím se zpracováváním údajů a informačními službami, které zajišťují bezproblémové fungování webových stránek a jejich vylepšení (hosting na serveru, e-mailový marketing, …);
  3. marketingovým agenturám pro účely opakovaného marketingu (v šifrované formě)
  4. společnostem, které zajišťují bezproblémový průběh nákupu (Paypal, doručovací služby apod.) – avšak pouze v takové míře, která je nutná pro úspěšné provedení objednávky;
  5. pověřeným institucím, pokud tak ukládá zákon (soud apod.).

Všichni partneři, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou zavázáni s nimi nakládat opatrně a v souladu s evropskou legislativou.

Souhlas

Používáním webových stránek Lisca.com uživatel souhlasí se všeobecnými podmínkami použití zveřejněnými na těchto webových stránkách. Na těchto stránkách může uživatel pravidelně sledovat případné změny všeobecných podmínek a tím pádem i způsob a účel zpracování shromážděných osobních údajů.

Propojení se sociálními sítěmi

Kliknutím na ikonku dané sociální sítě (Facebook, Instagram), která se nachází na webových stránkách Lisca, může uživatel snadno navštěvovat profily společnosti Lisca d.o.o. na sociálních sítích s obsahem týkajícím se Lisca d.o.o. Kliknutím na tyto tlačítka-ikonky uživatel sociální síti umožňuje, aby mu rychle poskytla relevantní informace v závislosti na jeho aktivitě na webu.

Správcem osobních údajů je:

Lisca, d.o.o., Prešernova 4, 8290 Sevnica, Slovinsko, SI 66676177.
Případné dotazy týkající se soukromí a zpracování osobních údajů můžete adresovat na [email protected].

Vstupte do světa spodního prádla a plavek

Prozradíme vám tajemství.

Při prvním přihlášení k odběru našich e-novinek obdržíte kupón s 10% slevou, který můžete uplatnit při nákupu v internetovém obchodě.

Registrací nám umožňujete zasílat vám týdenní e-novinky, které vás informují o novinkách a akcích. Nebojte se, vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí. Z odběru se také můžete kdykoli odhlásit.

 

Vaše Lisca

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU E-NOVINKY
© 2023 Lisca. Všechna práva vyhrazena.